Powermeter, de ultieme trainingspartner voor hardlopers.

Waarom de powermeter de ultieme trainingspartner voor hardlopers is?

Vanaf circa 1950 zijn hardlopers gerichter gaan trainen aan de hand van trainingsschema’s, gebaseerd op inspanningstests en met vele jaren positieve resultaten. Eind jaren 80 verschenen hartslagmeters op het toneel en kregen we een dieper inzicht in de trainingsinspanningen. Vooral de mogelijkheid om nu doelgericht en gedoseerd te gaan trainen zorgde in de daarop volgende jaren voor verbetering van het prestatieniveau. Aan het begin van de 21e eeuw deden vervolgens de GPS hardloophorloges hun intrede, waardoor nu ook beter inzicht werd verkregen in snelheid, afstand en stijging. De intensiteit van training kon hierdoor nog nauwkeuriger worden ingeschat. Gerichter en gedoseerder trainen werd nog verder uitgediept. Inmiddels is het tijdperk van de wearables in volle hevigheid losgebarsten, de activity trackers zijn alom vertegenwoordigd en zijn onderhand tot cult product aan het uitgroeien. Gebruikmakend van vergelijkbare technologie is voor hardlopers de powermeter ontwikkeld. De powermeter zal een revolutie in hardlooptraining te weeg brengen, nooit zijn we dichter bij de werkelijke inspanning van de atleet geweest, wat betreft meetgegevens.

Vanaf begin jaren 90 gebruiken wielrenners al powermeters om hun inspanning te monitoren en als basis voor het bepalen van hun trainingsintensiteit. Inmiddels is het vermogen het allerbelangrijkste gegeven voor een wielrenner tijdens zijn inspanningen. Het geeft een zeer nauwkeurig inzicht in de onderliggende fysiologie.

“What we need, clearly, is a better way to measure the stress we are inflicting in our daily trainingroutines. And that’s exactly what the powermeter provides, and it is why the powermeter has the potential to revolutionoze your run training”

Jim Vance, in “Run with Power: The complete guide to Powermeters for Running”

(Wat we nodig hebben, vanzelfsperekend, is een betere manier om de trainingsprikkels/trainingsstress tijdens onze dagelijkse trainingen te meten. Een powermeter biedt deze mogelijkheid bij uitstek, en daarom zal de powermeter een revolutie teweeg brengen in hardlooptraining)

Waarom heeft de powermeter voor hardlopers dan zoveel potentie?

 1. De powermeter geeft de loper een nauwkeurig inzicht in de intensiteit van de training. Het vermogen dat iemand levert, staat gelijk aan de energie die wordt geleverd, dus sluit direct aan bij de inspanningsfysiologie. Inspanningsfysiologie verklaard de energielevering van een sporter, het gebruik van de brandstof en al dan niet zuurstof, ofwel de energiesystemen.
  Het doseren van een intensieve intervaltraining, duur- of hersteltraining is daarmee dus veel zorgvuldiger, waardoor ook de in te plannen rusttijden beter ingeschat kunnen worden.
 2. Power is de enige parameter die een loper inzage geeft in zijn efficiëntie. Enerzijds train je natuurlijk je eigen lichaam om beter met belasting om te gaan, dus om conditie te verbeteren. Maar ook verbetering van de efficiëntie van het energiegebruik is aan de orde, het vermogen in relatie tot snelheid.
  De powermeter geeft directe feedback over veranderingen of aanpassingen in looptechniek (bv. Door loopscholing, krachttraining of andere schoenen) door vermogen en snelheid met elkaar te vergelijken.
 3. Met behulp van real-time power feedback kan een hardloper zijn inspanning tijdens een training of wedstrijd perfect monitoren en daarmee ideaal indelen. Waar hartslag slechts een vertraagd beeld geeft van de inspanning en de impact van stijging of daling moeilijk in te schatten is alleen met snelheid, geeft power een veel zuiverder beeld.

Wat heb je nodig als je met powermeter aan de slag gaat?

 1. Een referentiepunt op basis waarvan je trainingszones bepaald. De grenzen van je fysieke mogelijkheden worden onder andere afgebakend door het vermogen bij je anaerobe of lactaat drempel. De zgn. Critical Power is het power getal wat hierbij hoort.
  Er bestaat een testprotocol om deze test in het veld uit te voeren.
 2. Je trainingszones bepaal je net zoals je voorheen ook hartslagzones definieerde.
  Jim Vance heeft in zijn boek 7 vermogenszones benoemd.

  Run with Power by Jim Vance
 3. Aangepaste trainingsschema’s op basis van bovengenoemde power zones.

En nu trainen……

Tijdens een trainingsperiode zul je verschillende trainingsvormen afwisselen, extensief, intensief of techniek trainingen. Langzaamaan zul je een gevoel ontwikkelen voor de meest efficiënte loopstijl.
Door gegevens te vergelijken van techniek trainingen, zal je ook een groter bewegingsbewustzijn ontwikkelen. Vanuit het perspectief van differentieel leren, zal je bewegings geletterdheid toenemen en daarmee de kennis van de meest passende looptechniek voor jou.
Dit alles heeft weer een positieve invloed op totale trainingsopbrengst omdat een beter beeld ontstaat van de belasting en de bijbehorende rust.
Bij de eerstvolgende wedstrijd hoef je jezelf dan niet meer op te peppen met “kom op, doorzetten” of “doorbijten, je kan het”, maar door duidelijke techniek aanwijzingen die tot het beste resultaat zullen leiden.
Het volledige bereik van hardlopen met powermeter is nog niet duidelijk, maar op zijn minst is het noodzakelijk om te starten met het verzamelen van gegevens van trainingen en wedstrijden over langere perioden, zodat we straks nog gerichter feedback kunnen formuleren.

De revolutie in het hardlopen kan beginnen.

Bestellen:  STRYD, de powermeter voor hardlopen 

 

 

 

 

Hardlopen met Power, STRYD

Gepolariseerd trainen